Elan Interculturel

France

 Elan Interculturel is een onafhankelijke vereniging, opgericht door vijf psychologen, onderzoekers en trainers (van wie de meeste immigranten in Parijs zijn), die geïnteresseerd zijn in het onderzoeken van diversiteit en het positief inzetten ervan. De belangrijkste doelstelling van ELAN zijn:

 • Meer inzicht creëren in hoe diversiteit invloed heeft op ons leven
 • Het bewustzijn te vergoten van de middelen die inherent zijn aan diversiteit
 • Het ondersteunen van organisaties en individuen in het vinden van manier om te profiteren van culturele diversiteit

Elan doet het volgende om hun doelen te bereiken:

 • Het ontwikkelen en leiden trainingen voor zowel professionals die werkzaam zijn in interculturele situaties als voor individuen die leven in een cross-culturele verandering of in een culturele contact zone.
 • Het doen van onderzoek in interculturele en sociale psychologie met als doel meer inzicht te krijgen in interculturele dynamieken.
 • Het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden en partnerschappen om nieuwe instrumenten te kunnen ontwikkelen binnen deze thematiek.

ELAN Intercultureel heeft sinds haar oprichting interculturele trainingen aangeboden aan ongeveer duizend mensen.

Storytelling Centre

The Netherlands

Stichting Storytelling Centre gelooft in de kracht van verhalen vertellen. Daarnaast hebben we de overtuiging dat in een evenwichtige, cultureel diverse samenleving ruimte moet zijn voor ieders verhaal: juist in tijden van interculturele spanningen!

De afgelopen vier jaar ontwikkelde Stichting Storytelling Centre zich van festivalorganisator tot een organisatie die zich met tal van activiteiten op het gebied van storytelling bezighoudt. In het theater maar ook op andere plekken.

Storytelling Centre staat daardoor nationaal en internationaal bekend als

 • Producent van festivals waarin de top van het (inter)nationale vertellen wordt gepresenteerd en waarin de grenzen van het genre storytelling worden opgezocht
 • Promotor van de Nederlandse vertelkust in binnen-en buitenland
 • Producent van actuele voorstellingen van jong storytelling talent
 • Supporter van culturele diversiteit en verbinder tussen mensen met verschillende culturele achtergronden

 

DEMÀ

Spain

 

Dema (Departament D’Estudis Dels Medis Actuals) is een non-profit Organisatie, opgericht in oktober 1998. Dema is van plan te weken in verschillende gebieden in het volwassenenonderwijs, met name op het gebied van arbeid en sociale integratie, trainingen voor trainers, ontwikkeling van actief burgerschap, pedagogisch en methodologisch onderzoek. DEMA werkt samen met tal van externe medewerkers uit diverse gebieden, zoals educatieve adviseurs, psychologen, experts in het ontwerpen en de programmering van cursussen, sociologen, grafisch ontwerpers en deskundigen op het gebied van ICT.

De actiegebieden van Dema:

 • Acties voor sociale integratie
 • Onderzoek naar volwasseneducatie
 • Training voor trainers in volwasseneducatie
 • Onderzoek naar sociale kwesties

Dema heeft ruimte ervaring in verschillende Europese samenwerkingsverbanden op het gebied van ‘life long learning’.

SUPERACT

United Kingdom

 

Superact zet zich in om een positief verschil te maken in de belangrijke gebieden van ‘community development’, zoals gezondheid en welzijn, het ontwikkelen  van vaardigheden, arbeidsintegratie en inzetbaarheid. Met het werken op deze terreinen zet Superact zich creatief en innovatief in om individuen te empoweren, levens te verbeteren en het versterken van gemeenschappen. Dit doen ze door het ontwikkelen en leveren van creatieve en participatieve op kunst gebaseerde interventies die leiden tot positieve maatschappelijke impact, het bouwen van meer eigenwaarde en het bevorderen van sociale en arbeidsintegratie.

Het werken met een brede waaier aan professionele musici en kunstenaars en een groot scala aan kunstvormen (zoals muziek, verhalen, beeldende kunst, drama) zijn de projecten van Superact innovatief, resultaatgericht en divers in de groepen die ze bereiken.

Ook Superact heeft ruimschoots ervaring in deelnemen aan Europese samenwerkingsprojecten.

Képes Alapítvány

Hungary

De missie van Kepes is om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen bij een breed scala aan doelgroepen. Ze focussen op kansarme jongeren met weinig sociale vaardigheden, met als doel hun vermogen om samen te werken met anderen te verbeteren, hun belangen te verdedigen en op lange termijn doelen te leren stellen. Een andere doelgroep waar de focus ligt zijn senioren die, na pensionering, een risico lopen op sociaal isolement. Doel is om educatief materiaal en programma’s  te bewerken en te ontwikkelen die in lijn zijn met de missie van Kepes.