Stichting Storytelling Centre gelooft in de kracht van verhalen vertellen. Daarnaast hebben we de overtuiging dat in een evenwichtige, cultureel diverse samenleving ruimte moet zijn voor ieders verhaal: juist in tijden van interculturele spanningen!

De afgelopen vier jaar ontwikkelde Stichting Storytelling Centre zich van festivalorganisator tot een organisatie die zich met tal van activiteiten op het gebied van storytelling bezighoudt. In het theater maar ook op andere plekken.

Storytelling Centre staat daardoor nationaal en internationaal bekend als

  • Producent van festivals waarin de top van het (inter)nationale vertellen wordt gepresenteerd en waarin de grenzen van het genre storytelling worden opgezocht
  • Promotor van de Nederlandse vertelkust in binnen-en buitenland
  • Producent van actuele voorstellingen van jong storytelling talent
  • Supporter van culturele diversiteit en verbinder tussen mensen met verschillende culturele achtergrondenIn onze activiteiten maken we onderscheid tussen:
  • Theatraal storytelling: het vertellen van verhalen in een theatrale context
  • Toegepast storytelling: het inzetten van storytelling in sociaal maatschappelijke (verander)processen.

Beide pijlers wil het Storytelling Centre de komende jaren verder uitbouwen om op die manier een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van storytelling in Nederland en de aandacht daarvoor.

Ons doel daarbij is drieledig:

  • We zetten het Nederlandse vertellen (theatraal en toegepast) nog steviger op zowel de nationale als de internationale kaart en dragen bij aan de emancipatie van het genre.
  • Door onderzoek willen we de werking van storytelling beter in beeld brengen en daarmee breder toegankelijk en toepasbaar maken
  • We dragen met al onze activiteiten ons steentje bij aan een evenwichtige cultureel diverse samenleving door alle verhalen een plek en een publiek te bieden

En natuurlijk willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken en enthousiast maken voor storytelling.