Onze visie

 

Het Aladdin-team wil de volgende dingen te bereiken:

– we willen laten zien hoe we intergenerationele storytelling activiteiten kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van cruciale competenties voor jongeren in achterstandssituaties

– in samenwerking met senioren (vrijwilligers) willen we educatief materiaal, gebaseerd op storytelling, ontwikkelen en testen om het in te zetten in:

  • taalonderwijs voor migranten met een lage taalvaardigheid
  • het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden voor migranten en minderheden met een laag opleidingsniveau
  • de verbetering van de sociale en communicatieve vaardigheden voor jongeren met slechte prestaties op school; jongeren in achterstandsposities, of jongeren met beperkte sociale vaardigheden

 

Waarom kiezen we voor storytelling?

Wij denken dat storytelling het ideale instrument is om competenties te verwerven, empowerment te bewerkstelligen en sociale integratie en de interculturele dialoog te stimuleren. (Sheherazade – 1001 verhalen voor volwasseneneducatie 2013). Zo beweert Peg C. dat verhalen effectief zijn als leermiddelen omdat ze geloofwaardig, blijvend en onderhoudend. Met verhalen kunnen abstracte concepten en ideeën in begrijpelijke omgangstaal worden gecommuniceerd. Volgens Burk (2000) helpt het delen van verhalen, studenten de relevantie, de geldigheid en uitwerking van hun culturele erfgoed en leervaardigheden te begrijpen, ongeacht de culturele verschillen. Bovendien vergemakkelijken storytellingtechnieken interculturele en intergenerationele dialoog dat bijdraagt aan een beter begrip van verschillende gewoonten, overtuigingen en standpunten. Daarnaast kan het ook groei en verandering op individueel niveau stimuleren. Butcher (2006) stelt dat verhalen aanmoedigen om ‘out of the box’ te denken, dat kan helpen om leerlingen dingen te laten heroverwegen die ze misschien nooit eerder bevraagd hebben.